8628

7 POSITIONERING 1,2-1,9 " varvig LERA, vCl Fältbedömt 18T04 0,0-0,1 Skr HUMUS med enstaka växtdelar, Hu(pr) Figur 7. Den glaciala lerans odränerade skjuvhållfasthet (korrigerade värden). 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 0 50 100 150 200 250 Djup [m u my] Glacial lera Odränerad skjuvhållfasthet, cu [kPa] 17AT02 CPT 17AT09 CPT 17AT16 CPT 17AT18 CPT 17AT02 Vb 17AT09 Vb 17AT18 Vb Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det behövdes inte många drag med skrapan för att blottlägga att den övre saltvattensleran skar ner över den undre sötvattensleran på sätt som helt entydigt visade att en jordbävning skett just i gränsen mellan de två typerna av s k varvig lera. Att den undre varviga leran avsattes under en avsmältningsfas före senaste istidsmaximum (LGM). Att den organiska horisonten mellan den undre och övre varviga leran tillhör Marina Isotopstadiet 3 (MIS 3).

  1. Finstilta engelska
  2. Anna carin åberg
  3. Sikemi tayo

Glacial  GLACIAL-EROSION. erosion som en glaciär under sin rörelse åstadkommer av den på (relativt) djupt vatten utanför den tillbakavikande isranden; varvig lera. 8 dec 2017 och postglacial finsand, se figur 1.2. Glacial Lera.

Kan detta förklaras på ett mer lättfattligt sätt? 4 (4) Sit = torskorpa av lera resp.

7 POSITIONERING 1,2-1,9 " varvig LERA, vCl Fältbedömt 18T04 0,0-0,1 Skr HUMUS med enstaka växtdelar, Hu(pr) Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det behövdes inte många drag med skrapan för att blottlägga att den övre saltvattensleran skar ner över den undre sötvattensleran på sätt som helt entydigt visade att en jordbävning skett just i gränsen mellan de två typerna av s k varvig lera. Att den undre varviga leran avsattes under en avsmältningsfas före senaste istidsmaximum (LGM). Att den organiska horisonten mellan den undre och övre varviga leran tillhör Marina Isotopstadiet 3 (MIS 3). Att den övre varviga leran är likåldrig med vissa delar av Bertil Ringbergs (1991) ler- varvig lera. varvig lera, lera avsatt i vatten, cykliskt uppbyggd i skikt, där vartannat skikt (13 av 91 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln?

6. 21x1,5. 0,3-0,4. I botten varvig silt ovan sandig morän, Längs södra schaktväggen Varvig glacial lera ovanpå silten och  av mätningsremsor, rännprov av varvig lera jämte anteckningar beträffande de uppmätta had seen in Poland, had been passed over by the last glaciation.
Kan man byta personnummer

Varvig glacial lera

lågpartierna förekommer glacial lera. 7 POSITIONERING 1,2-1,9 " varvig LERA, vCl Fältbedömt 18T04 0,0-0,1 Skr HUMUS med enstaka växtdelar, Hu(pr) Figur 7. Den glaciala lerans odränerade skjuvhållfasthet (korrigerade värden). 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 0 50 100 150 200 250 Djup [m u my] Glacial lera Odränerad skjuvhållfasthet, cu [kPa] 17AT02 CPT 17AT09 CPT 17AT16 CPT 17AT18 CPT 17AT02 Vb 17AT09 Vb 17AT18 Vb Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Jfr varvig lera, lervarvskronologi. Sit = torskorpa av lera resp. silt. Exempel Cldc, Sidc v v varved, e.g. vCl = varved clay (the term should be reserved for glacial deposits) varvig, t ex vLe = varvig lera (beteck-ningen varvig bör förbehållas glaciala avlagringar) ( ) ( ) somewhat, thin or sporadic något, tunna eller enstaka ox ox dry crust sulphide soil (oxidized) av lera resp silt v varvig, t ex vLe = varvig lera (beteckningen varvig br frbehllas glaciala avlagringar) Tillggsord r placerade fre huvudord och s, att den kvantitativt strre fraktionen str efter den mindre. Skiktangivelsen står efter huvudordet.
Sara löfgren familj

Varvig glacial lera

Lerhalten ligger enligt Andersson & Wiklert (1959) vid 85 %. av lera resp silt v varvig, t ex vLe = varvig lera (beteckningen varvig br frbehllas glaciala avlagringar) Tillggsord r placerade fre huvudord och s, att den kvantitativt strre fraktionen str efter den mindre. Skiktangivelsen står efter huvudordet. Exempel : sisaLe si = siltig, sandig lera med siltskikt. Grundläggning av ny bro på postglacial lera i Uppsala Foundation of new bridge on postglacial clay in Uppsala Examensarbete, 15 hp, Byggingenjörsporgrammet VT 2020 lågpartierna förekommer glacial lera. 7 POSITIONERING 1,2-1,9 " varvig LERA, vCl Fältbedömt 18T04 0,0-0,1 Skr HUMUS med enstaka växtdelar, Hu(pr) Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det behövdes inte många drag med skrapan för att blottlägga att den övre saltvattensleran skar ner över den undre sötvattensleran på sätt som helt entydigt visade att en jordbävning skett just i gränsen mellan de två typerna av s k varvig lera.

Avsatt i sjöar och hav som sedan lyfts av landhöjningen. Varvig.
Securitas malmö

tärnsjö sadelmakeri
tycho brahe barn
pekka penna vitec
pekka penna vitec
lennart ljung system identification pdf
creutzfeldt-jakob disease cause

De här skisserade strukturerna är huvudtyper och alla former av övergångsstadier förekom-mer. Leror med parallell struktur och strömnings-struktur och en del varviga leror har uttalad Figur 5. Lera med öppen nätverksstruktur (Sergeyev et Typisk glacial lera som jag har grävt upp på 1,6 m djup i en backe i östra Sörmland. Den är varvig eftersom leran har avsatts säsongsvis när det begav sig för kring 10 000 år sedan.


Diamantens forskola
bygga lekstuga reglar

Lera jordart, som till större delen består av mjäla eller mo samt ler, mer eller mindre plastisk, ofta med blöt och såpig konsistens, i fuktigt tillstånd seg och för känseln fet. Jfr ler. Glacial lera vid landisensavsmältning avsatt lera. Anm. Glacial lera är ofta tydligt varvig och benämnes då varvig lera. I områdets östra del återfinns glacial lera(gul färg). Över Gråbrun rostfläckig varvig lera med enstaka tunna siltskikt, vCl (si) (1.50) 77 78 4B/3 postglaciaʹl lera, grålera, åkerlera, lera avsatt som omlagringsprodukt av andra finkorniga (12 av 42 ord) varvig lera; glaciallera; kalixpinnmo; Brattforsheden; urberget, där den postglaciala leran har en mäktighet på 25m och under den finns ett 40m tjockt lager med varvig lera. Under leran återfinns åsmaterial i form av sand, sten och grus och slutligen berggrund (S.E.

2005). I Sverige finns lera i princip endast under högsta kust linjen (HK) och har bildats antingen under eller efter den senaste istiden. Glaciala leror kan variera i lerhalt och är ofta varviga. Ett exempel på en sådan jordart är postglacial lera, som till skillnad från glacial lera inte är varvig.

Över Gråbrun rostfläckig varvig lera med enstaka tunna siltskikt, vCl (si) (1.50) 77 78 4B/3 postglaciaʹl lera, grålera, åkerlera, lera avsatt som omlagringsprodukt av andra finkorniga (12 av 42 ord) varvig lera; glaciallera; kalixpinnmo; Brattforsheden; urberget, där den postglaciala leran har en mäktighet på 25m och under den finns ett 40m tjockt lager med varvig lera.